top of page
SPRING AIR_LOGO REFRESH_HORIZONTAL_2x - kopia_edited_edited.png

INTEGRITETSPOLICY

Datasekretess är mycket viktigt för Springair Sverige / Flexsell AB Nordic och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, Springair Sverige / Flexsell AB Nordic är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Springair Sverige / Flexsell AB Nordic
Gustav Dalens gata 9
749 47 Enköping
Sverige

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556968-7808
Auktoriserad Representant: Jesper Sjöö

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi kommer att behandla alla uppgifter du förser oss med, inbegripet följande kategorier

- Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer

- Orderinformation

- IP-adress

- Vilka varor och erbjudanden du har klickat på (profilanalyser)

- Shoppinghistorik

- Hur du navigerade och klickade i email och på webbplatsen

Varför använder vi dina personuppgifter?

Onlineköp

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på SPRINGAIR genom att behandla dina beställningar och reklamationer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar. Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter. Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online.

 

Automatiserat beslutsfattande

När du ansöker om kredit som betalningsmetod gör vi ett automatiserat beslutsfattande rörande kreditansökan.

Direktmarknadsföring

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden och inbjudningar via e-post och sms. I syfte att optimera din upplevelse av SPRINGAIR ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om varor som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss.

Kundservice

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och garantiärenden rörande produkter samt teknisk support via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier. Vi kan också kontakta dig om det är något problem med din order.

Utveckling och förbättring

Vi använder uppgifterna för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder. I det syftet analyserar vi inte dina uppgifter på individuell nivå, utan all behandling sker av pseudonymiserade data. Det innefattar analyser för att göra våra tjänster mer användarvänliga, som exempelvis att anpassa användargränssnittet för att underlätta informationsflödet eller för att belysa funktioner som ofta används av våra kunder i våra digitala kanaler och för att förbättra IT-systemen i syfte att öka säkerheten för våra besökare och kunder i allmänhet. Analyserna används också för att utveckla och ständigt förbättra det logistiska flödet av varor genom att beräkna köp, lager och leveranser liksom vår resurskapacitet ur ett hållbarhetsperspektiv genom att strömlinjeforma inköp och schemaläggning av leveranser.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut. Det innefattar att använda din personuppgifter för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

Förebyggande av missbruk och brott

Vi använder dina personuppgifter för att förebygga förlust genom att säkerställa att villkoren och bestämmelserna följs och för att upptäcka och förhindra missbruk av våra tjänster. Vi använder också dina personuppgifter genom videoövervakning, av säkerhetsskäl, för att kunna följa upp incidenter och för att förebygga och rapportera brott i våra butiker. Dina personuppgifter används för att förebygga och undersöka missbruk av våra tjänster online, förlust och bedrägerier, genom att analysera köpbeteendet online.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Onlineköp

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att SPRINGAIR ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig (fullgöra ett avtal).

Direktmarknadsföring

Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på SPRINGAIR:s legitima intresse.

Kundservice

Behandlingen Av Dina Personuppgifter är Baserad På SPRINGAIR:s Legitima Intresse.

Utveckling Och Förbättring

Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på SPRINGAIR:s legitima intresse.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att SPRINGAIR ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Förebyggande av missbruk och brott

Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att förebygga missbruk av våra tjänster bygger på vårt legitima intresse.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att:

- Tillhandahålla De Tjänster Som Anges Ovan Till Dig

- För Att Kommunikationsföretag Ska Kunna Skicka Dig En - Orderbekräftelse

- Lagrings- Och Distributionsföretag I Samband Med Leveransen Av Din Order

- Betalningsleverantörer För Hantering Av Din Betalning."

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som anges ovan samt till mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring. Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter. Vid överföringar utanför EES tillämpar SPRINGAIR avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter för att kunna uppfylla dina rättigheter gentemot oss och i enlighet med bokföringsreglerna i ditt land. Efter det raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta SPRINGAIR, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av SPRINGAIR med undantag av följande situationer:

- Du har ett pågående orderärende med kundservice

- Du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren

- Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

 

Din rätt att neka till direktmarknadsföring

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick. Om du gör det kan inte SPRINGAIR skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information i den kanalen till dig som bygger på ditt medgivande. Om du vil neka till profilanalyser eller ta bort ett specifikt fordon från din profil, vänligen kontakta vår kundservice.

 

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att SPRINGAIR behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Kakor

Vår site använder kakor. Några av dessa är nödvändiga och några hjälper oss att ge dig en mer personlig upplevelse. Nedan finns detaljer på hur vi följer din session och instruktioner på hur du kan avböja detta.

 

Hur använder vi kakor?

- Vi använder permanenta kakor för att spara dina leveransuppgifter om du väljer "Kom ihåg mig".

- Vi använder kakor för att spara dina favoritprodukter.

- Vi använder sessionskakor exempelvis när du använder produktfiltreringsfunktionen eller om du har lagt en vara i din varukorg.

- Vi använder kakor både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial.

- Vissa tredjepartskakor införs av tjänster som visas på våra webbsidor och som inte ligger under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier; som Twitter, Facebook, Youtube Vimeo och ger användare möjlighet att dela innehåll på webbplatsen, på det sätt som visas av deras respektive ikoner.

- Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi kopplar ditt Cookie-ID till dina personuppgifter om du tidigare har gjort ett köp eller har anmält dig till ett nyhetsbrev hos oss.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig, analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Vi kopplar endast dina kakor till dina personuppgifter om du är kund eller prenumererar på våra nyhetsbrev. Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner cookies.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

SPRINGAIR sparar inte dina personuppgifter såvida du inte är kund eller prenumererar på våra nyhetsbrev.

Hur kan man radera uppgifter? Du kan enkelt radera kakor från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar kakor, gå till alternativet ""Hjälp"" i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera kakor eller få en avisering varje gång en ny kaka skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera kakor, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

SPRING AIR_LOGO REFRESH_HORIZONTAL_2x - kopia_edited_edited.png
bottom of page